Sunday, February 22, 2009

the love of siam

tong,

nakakatuwang nakakalungkot sapagkat kailangan pang idaan sa sulat ang isang bagay na maaari namang pag-usapan. hindi miminsang sinubukan kong makausap ka subalit hinihingi ng pagkakataong huwag nating baybayin ang daang walang kasiguraduhan.

ang pagdating mo sa buhay ko ay nagdulot ng maraming pagbabago. dati ay isa ka lamang pangarap subalit itinakda ng langit na magtagpo ang ating mga landas. magkaiba man ang daang ating tinutungo, naniniwala akong iisa ang hangganan ng ating paglalakbay.

sa kung anumang dahilan ay ginising mo ang aking natutulog na damdamin. binuhay ang pusong isinantabi na ang pagtibok. tunay na hindi kayang ipaliwanag ng isip kung bakit ang mga bagay na ito ay nararapat na maganap. subalit nanaig ang paniniwalang kapag puso na ang nagwika, anumang paliwanag ay hindi na kinakailangan.

ang pagmasdan ka sa malayo ay akin ng kasiyahan. isinara ang puso sa ilang pagkakataong may nagnanais na pumasok. inukit ang iyong pangalan sa batong damdamin. nangakong maghihintay sa tamang panahong handa ka ng papasukin ako sa iyong buhay.

nararamdaman ko ang alinlangan sa iyong mga likha. patuloy kang hinahabol ng pait ng iyong nakaraan. mahirap ang paglimot sa mga karanasan ng kahapon kung kaya’t ninais kitang damayan. ngunit hindi pa rin nawawaglit ang katotohanang ikaw pa rin ang nararapat na tumuldok sa iyong mga pangungusap.

sa lahat ng ito ay isa lamang ang aking napatunayan. malinaw pa sa tubig ang mensaheng hindi lumalabas sa iyong bibig. gustuhin ko mang ibigay sa iyo ang langit, hindi pa rin ako ang siyang makapagdadala ng iyong kaligayahan.

karuwagan ba ang pagtalikod sa isang pangako? minsan ay tinanong kita kung ano ang iyong pangarap. at sa mga araw na lumipas, ito ay hindi nabigyan ng kasagutan. tatalikuran kita hindi dahil nagbago na ang aking damdamin. gagawin ko ito upang bigyan ka ng pagkakataong mahanap mo ang iyong sarili.

sabi nila, ang paglalakbay daw ng tao ay katumbas ng buhay ng mga bituin. dalawampu’t limang milyong taon ang kailangan upang muling isilang ang mga tala. kung sa paglipas ng panahong ito ay magtagpo pa rin ang ating mga landasin, pipilitin ko ang hanging umihip tungo sa iyong direksyon. upang sabay nating layagin ang malawak na karagatan.

dalangin kong lumigaya ka. hanggang sa muli.


mew


***

i cannot be your boyfriend but that doesn't mean i don't love you.

No comments:

Post a Comment